Witaj na stronie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnowa

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego jest organem administracji rządowej pierwszej instancji w sprawach nadzoru budowlanego, powoływanym na to stanowisko w trybie art. 86 prawa budowlanego.

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wykonuje na podstawie art. 80 prawa budowlanego zadania nadzoru budowlanego określone przepisami prawa budowlanego przy pomocy powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego.