koronawirus

koronawirus

25 maja 2020

OGŁOSZENIE POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO MIASTA TARNOWA Z DNIA 22 MAJA 2020 R.

OGŁOSZENIE

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnowa z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 obowiązuje od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania.

Szanowni Państwo,

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, w związku z koniecznością kontynuowania działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 oraz w związku z przepisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CIVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Powiatowy Inspektor nadzoru budowlanego Miasta Tarnowa prosi wszystkich Interesantów o kontaktowanie się osobiste z Urzędem tylko w razie konieczności oraz o ograniczenie osobistych wizyt do spraw pilnych, których nie można załatwić poprzez operatora pocztowego, elektronicznie lub telefonicznie.

Osobiste stawiennictwo w siedzibie urzędu zostaje ograniczone do następujących sytuacji: 1. wizyty w urzędzie osób pisemnie lub telefonicznie wezwanych; 2. wizyty w urzędzie osób powiadomionych o możliwości zapoznania się z aktami w trybie art. § 1 kodeksu postępowania administracyjnego; w przypadkach wymienionych należy wcześniej umówić się telefonicznie pod numerem: 14 627 46 83. W przypadku niestawienia się o umówionej godzinie należy ponownie ustalić termin i godzinę osobistej wizyty.

W pozostałych przypadkach Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnowa prosi o składanie pism wszelkiego rodzaju, wniosków i podań przede wszystkim drogą pocztową na adres: ul. Krupnicza 15, 33-100 Tarnów lub pocztą elektroniczną poprzez skrzynkę ePUAP: /pinbmtarnow/Skrytka oraz o kontakt telefoniczny. Dziennik podawczy przyjmuje korespondencję w siedzibie urzędu, z zachowaniem jednak środków ostrożności w postaci 24 godzinnej kwarantanny składanych dokumentów. Obsługa dziennika podawczego oraz osobistego stawiennictwa w Urzędzie będzie odbywać się z zachowaniem wymogów sanitarnych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników i interesantów. Przypominam, aby ze względu na własne bezpieczeństwo, zachować odpowiedni dystans od innych osób obecnych w pomieszczeniach Urzędu. Niezbędne jest zakrywanie ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego. Dostępne będą również środki do dezynfekcji rąk. Na stanowisku możliwa jest obsługa jednej osoby. Nie dotyczy to osób towarzyszących z osobom z niepełnosprawnością, tłumaczy języka, lub rodziców z dzieckiem.

Jednocześnie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnowa przeprasza za wszelkie niedogodności, jakie mogą powstać z uwagi na podejmowane środki zapobiegawcze.

 

Z POWAŻANIEM

PAWEŁ SAKŁAK

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO MIASTA TARNOWA